Noll vibrationsskador

Swedish Rental och Hyreskedjan har gjort en gemensam utbildningssatsning om vibrationer och vibrationsskador. Kampanjen har kommunicerats på olika digitala kanaler. I syfte att rentalföretagens kunder ska blir mer informerade om vibrationer och vibrationsskador kommer även kundinformation att släppas framöver.

Målgrupp
Utbildningen är branschspecifik för målgruppen uthyrare, depå-och kundcenterpersonal. Observera, detta är ett utbildningsmaterial framtaget exklusivt för våra medlemmars personal. Ett kundanpassat informationsmaterial planeras framöver.

Innehåll och syfte
Utbildningsmaterialet innehåller fakta, filmer och frågor. Här hittar du information om:

  • Vibrationsskador – de medicinska konsekvenserna.
  • Vad är vibrationer?
  • Vad kan vi tillsammans göra för att minimera vibrationsskador?

Syftet är att lyfta vibrationsskador, risker och åtgärder. Välutbildade medarbetare ger en konkurrensfördel för våra medlemsföretag som kunniga och ansvarstagande maskinuthyrare.

Instruktioner
Utbildningsmaterialet
Kontaktpersoner i Swedish Rentals och Hyreskedjans medlemsföretag
 har fått ett eller flera USB-minnen per post som innehåller utbildningsmaterial som underlag till företagsintern utbildning. Utbildningen ska distribueras på lämpligt sätt till berörda i företaget.

Medlemmar har även möjlighet att få utbildningsmaterialet digitalt, kontakta oss på kansliet via info@swedishrental.se vid intresse. 

Genomförande
För att kunna möta frågor och informera dina kunder när vi rullar ut kundinformationen är det viktigt att din personal haft möjlighet att tillgodogöra sig utbildningsmaterialet om vibrationer och vibrationsskador.

Genomförandet kan ske enskilt eller i grupp. För att få mest utbyte av materialet rekommenderar vi en gemensam genomgång och diskussion. Tidsåtgång beräknas till minst en timme.

Kundinformationen
Kundinformationen som planeras framöver kommer gå ut i olika digitala kanaler i syfte att rentalföretagens kunder ska blir mer informerade om vibrationer och vibrationsskador. En viktig del är medlemsföretagens roll i att förmedla kunskap om vibrationer och tillhandahålla lämpliga verktyg för olika arbetsområden.

Är du i behov av en kursledare?
Kontakta då vår arbetsmiljökonsult, Pia Selenius, som varit delaktig vid framtagandet av utbildningsmaterialet. Hon är en van kursledare och kunnig inom arbetsmiljö för maskiner. Varför inte gå ihop några företag till ett gemensamt utbildningstillfälle?

Pris till medlemmar till Swedish Rental och Hyreskedjan (om utbildningen hålls i era lokaler är priset per utbildningstillfälle):

  • inom Stockholms län 2500 SEK
  • utanför Stockholms län 1500 SEK + resekostnad och ev logi.

E-post:  pia@arbetsmiljofabriken.se
Telefon: 076 125 1144

 

Du är som vanligt välkommen att kontakta oss på kansliet om du har frågor.