Ledarskapsutbildning för specialistföretag

I samarbete med närliggande branschföreningar har Swedish Rental lanserat en ledarskapsutbildning som hålls av Moderna Kompetenser. Utbildningen startades för att stärka företagande och personlig utveckling inom branschen samt påbörja ett nätverkande mellan medlemmar och närliggande branschföreningar.

För arbets- och företagsledare

Ledarskapsutbildningen är till för arbets- och företagsledare, främst för byggindustrins specialistföretagare. Du kommer med coachstöd att arbeta med uppgifter som stärker just ditt företag, arbetet pågår mellan kurstillfällena och efter kursen.

En ledarskapsutbildning hjälper er att:

  • förstärka ledarskapet på företaget
  • skapa ett verktyg för att behålla nyckelpersoner och få dom att växa
  • locka till er nya yngre medarbetare som väljer bra ledare när de väljer vilket företag de ska arbeta på
  • arbeta effektivare med/hos kund så att ni ökar lönsamheten.

Läs mer om utbildningsupplägg i kursbeskrivningen.

Kurstillfällen

Nästa kurstillfälle är till hösten 2021. Eftersom att utbildningen sker på plats i Stockholm kommer vi säkerställa genomförande under myndigheternas rekommendationer.

Planerade datum
Del 1 & 2: 29 – 30 november
Del 3 & 4: Ännu ej bestämt

Kursen sker på plats i Stockholm på Swedish Rentals kansli.

Kursdatumen kan komma att ändras till följd av myndigheternas rekommendationer.

Anmälan

Höstens kurstillfälle är fullbokat.

Det kommer fler kurstillfällen till våren. Skicka en intresseanmälan till e-post info@swedishrental.se eller ring till oss på kansliet på 08-400 268 90. Du är naturligtvis välkommen att ringa oss om du har frågor om kursen.