Utbildningar

Vi vill hjälpa till med att öka kunskaps- och kompetensnivåerna hos våra medlemmars personal. Idag erbjuder vi ett par utbildningar för våra medlemmar men arbetar även med att tillhandahålla och erbjuda information om de branschanpassade utbildningar som redan finns.

Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildningen är ett initiativ som har startats för att stärka företagande och personlig utveckling inom rentalbranschen samt påbörja ett nätverkande mellan medlemmar och närliggande branschföreningar.

Läs mer om ledarskapsutbildningen

Noll vibrationsskador

Swedish Rental och Hyreskedjan gör en gemensam utbildningssatsning om vibrationer och vibrationsskador och lanserar en branschgemensam utbildning för målgruppen uthyrare, depå- och kundcenter. Utbildningskampanjen startade med början i december 2019.

Läs mer om Noll vibrationsskador