Utbildningar

Vi vill hjälpa till med att öka kunskaps- och kompetensnivåerna hos våra medlemmars personal. Idag erbjuder vi ett par utbildningar för våra medlemmar men arbetar även med att tillhandahålla och erbjuda information om de branschanpassade utbildningar som redan finns.

Ledarskapsutbildningen

Ledarskapsutbildningen är ett initiativ som har startats för att stärka företagande och personlig utveckling inom rentalbranschen samt påbörja ett nätverkande mellan medlemmar och närliggande branschföreningar. Första kurstillfället var den 18 november.

Noll vibrationsskador

Swedish Rental och Hyreskedjan gör en gemensam utbildningssatsning om vibrationer och vibrationsskador och lanserar en branschgemensam utbildning för målgruppen uthyrare, depå- och kundcenter. Utbildningskampanjen startar med början i december och pågår under vintermånaderna.