SRA-kod

Inom rentalbranschen används ett branschgemensamt register med produktkoder innehållande beskrivning, fabrikat och modeller. Koden är ett viktigt instrument i den dagliga verksamheten för Swedish Rentals medlemsföretag.

Klassificeringssystemet med SRA-koder omfattar bygg- och anläggningsmaskiner, utrustningar och bodar, som tillhandahålls av rentalbranschen i Sverige. Klassificeringssystemet används i administrativt och datatekniskt syfte av merparten av landets rentalföretag. Produktförteckningen ska innehålla komplett, korrekt och lättillgänglig information om rentalsektorns produkter.

Produktförteckningen med SRA-koder finns tillgänglig på websidan www.srakod.se.

Inloggningsuppgifter

Personer från Swedish Rentals medlems‐ och partnerföretag kan erhålla ett inloggningskonto för tillgång till SRA-koderna. Nya företag i systemet registreras av Swedish Rentals kansli. Användare kan därefter själva registrera inloggningskonton på srakod.se och ange vilket företag de tillhör. Användarkontot blir aktivt efter att en företagsadministratör godkänt användaren. Inloggningsuppgifterna består av en personlig e-postadress och ett lösenord som varje användare själv väljer. Lösenordet kan återställas automatiskt om man glömmer det.

Uppdatering och utveckling

Inom SRA har en arbetsgrupp utsetts för att förvalta och underhålla registret. SRAs kodgrupp har branschens mandat att underhålla registret och att lägga upp nya, och ta bort äldre produkter. Målsättningen är att registret ska omfatta alla produkter som är i bruk i branschen.

Kodgruppen har följande ledamöter:
Cramo AB, Tommy Åkesson
Lambertsson Sverige AB, Hans Larsson
Ramirent AB, Johan Klingberg
Skanska Rental AB, Kenneth Edvardsson

SRA:s kansli, Jenny Forssell ansvarar som sekreterare i kodgruppen för allmän information om registret och inloggningsuppgifter.

Klassning av produkter

Kodgruppen klassar in maskinmodeller som köps in till något medlemsföretag i SR.

Övriga medlemsföretag kan skicka in klassningsönskemål till kodgruppen, information som ska finnas med är:

  • Korrekt benämning med varumärke och modellbeteckning,
  • förslag på SRA-kod, alternativ kodområde,
  • dokument alt. länkar till bruksanvisning,
  • om detta inte finns länk till annan produktinformation på t ex hemsida,
  • eventuella kontaktuppgifter till leverantör,
  • kontaktuppgifter till den person hos medlemsföretag som skickat in ärendet.