Total Cost of Ownership

Liksom Rental versus Buy Decision Maker, är Total Cost of Ownership (TCO) en kalkylator som jämför och beräknar skillnaden mellan att hyra och köpa en maskin. TCO bedömer den faktiska kostnaden för utrustning genom att beräkna investeringens totala ekonomiska värde. 

Läs mer om TCO här och testa kalkylatorn nedan.