Rent versus Buy Decision Maker

Genom ERAs kalkylator Rental versus Buy Decision Maker kan entreprenörer och/eller hyresbolag inom byggsektorn räkna ut om det i en specifik situation är mest lönsamt att äga eller hyra sin utrustning.

Kalkylatorn kan kan hämtas här.