Carbon Footprint of Construction Equipment

ERA har tagit fram material som ska underlätta för rentalföretag att kommunicera om rentalbranschen som en cirkulär modell.

Rentalbranschen, som en cirkulär modell, är ett utmärkt sätt att minimera koldioxidavtrycket från bygg- och anläggningsmaskiner och hjälper till att undvika utsläpp genom att optimera byggutrustningen, dess användning, underhåll och transport. Beroende på hur utrustningen nyttjas kan minskningar vara så mycket som 30-50%.

Tre specialiserade och oberoende forskningsföretag – Climate Neutral Group, CE Delft och SGS Search – har undersökt och beräknat koldioxidutsläppen under hela livscykeln för tio representativa utrustningar inom European Rental Association (ERA) medlemskrets.

Som ett resultat av studien har ERA tagit fram följande material som ska underlätta för rentalföretag att kommunicera om branschen som en cirkulär modell.

    • Publicerad rapport från studien.
    • Ett pressmeddelande som tillkännager lanseringen av studien.
    • En digital broschyr som ger en översikt av resultaten från studien samt ett ”call to action” till beslutsfattare.
    • FAQ med vanliga frågor och svar om studien och rentalbranschens roll för att minimera koldioxidavtrycket för byggutrustning.
    • En 2-minuters animerad video för en icke-teknisk publik.

Läs mer om studien och ERAs hållbarhetsarbete här.