ERA’s tjänster

Swedish Rental är medlem i den europeiska branschorganisationen European Rental Association, ERA. 

ERA beskriver som sin viktigaste uppgift att främja hyreskonceptet för att underlätta en fortsatt tillväxt av hyresbranschen genom att skapa en öppen europeisk marknad, i en mycket större skala än någon nationell marknad.

För att uppnå detta mål fungerar ERA som den representativa föreningen för uthyrningssektorn på europeisk nivå, vilket kompletterar de nationella branschföreningarnas aktiviteter lokalt.

ERA’s arbete fokuserar på fyra huvudområden:

  • Främjande av hyreskonceptet
  • Teknik
  • Marknadsstatistik från hyresbranschen
  • Hållbarhet

Carbon Footprint of Construction Equipment

Rentalbranschen, som en cirkulär modell, är ett utmärkt sätt att minimera koldioxidavtrycket från bygg- och anläggningsmaskiner och hjälper till att undvika utsläpp genom att optimera byggutrustningen, dess användning, underhåll och transport. Beroende på hur utrustningen nyttjas kan minskningar vara så mycket som 30-50%.

Tre specialiserade och oberoende forskningsföretag – Climate Neutral Group, CE Delft och SGS Search – har undersökt och beräknat koldioxidutsläppen under hela livscykeln för tio representativa utrustningar inom European Rental Association (ERA) medlemskrets.

Som ett resultat av studien har ERA tagit fram följande material som ska underlätta för rentalföretag att kommunicera om branschen som en cirkulär modell.

  • Publicerad rapport från studien.
  • Ett pressmeddelande som tillkännager lanseringen av studien.
  • En digital broschyr som ger en översikt av resultaten från studien samt ett ”call to action” till beslutsfattare.
  • FAQ med vanliga frågor och svar om studien och rentalbranschens roll för att minimera koldioxidavtrycket för byggutrustning.
  • En 2-minuters animerad video för en icke-teknisk publik.

Läs mer om studien och ERAs hållbarhetsarbete här.

Discover Rental Guide

ERA har tagit fram Discover Rental Guide. Guiden ger grundläggande information om uthyrning av entreprenadmaskiner för alla som är intresserade av att bekanta sig med fördelarna att hyra.

Guiden kan hämtas här.

Rent versus Buy Decision Maker

Genom ERAs kalkylator Rental versus Buy Decision Maker kan entreprenörer och/eller hyresbolag inom byggsektorn räkna ut om det i en specifik situation är mest lönsamt att äga eller hyra sin utrustning.

Kalkylatorn kan kan hämtas här.

Total Cost of Ownership (TCO)

Liksom Rental versus Buy Decision Maker, är TCO en kalkylator som jämför och beräknar skillnaden mellan att hyra och köpa en maskin. TCO bedömer den faktiska kostnaden för utrustning genom att beräkna investeringens totala ekonomiska värde. 

Läs mer om TCO här och testa kalkylatorn nedan.