ERA’s tjänster

Swedish Rental är medlem i den europeiska branschorganisationen European Rental Association, ERA. 

ERA beskriver som sin viktigaste uppgift att främja hyreskonceptet för att underlätta en fortsatt tillväxt av hyresbranschen genom att skapa en öppen europeisk marknad, i en mycket större skala än någon nationell marknad.

För att uppnå detta mål fungerar ERA som den representativa föreningen för uthyrningssektorn på europeisk nivå, vilket kompletterar de nationella branschföreningarnas aktiviteter lokalt.

Nedan har vi samlat några av ERAs prioriteringsområden och tjänster som medlemmar i Swedish Rental kan ta del av.

Hållbarhet

Genom att hyra utrustning kan företag och privatpersoner bidra till en mer hållbar värld på olika sätt.

ERA har tagit fram material som ska underlätta för rentalföretag att kommunicera om branschen som en cirkulär modell.

Läs om studien Carbon Footprint of Constructions Equipment

ERA har även utvecklat Equipment CO2 Calculator, ett verktyg som kan användas för att beräkna och utvärdera klimatpåverkan för byggutrustning och dess användning.

Läs om ERAs arbete inom hållbarhet

Reasons to rent

Står du som entreprenör inför ett val mellan att hyra eller köpa en maskin? Läs då ERAs sammanfattande Reasons to rent som ger en bra överblick.

Läs om Reasons to rent

Total Cost of Ownership

ERA Total Cost of Ownership Calculator (TCO) är ett verktyg som finns som stöd för att räkna ut om det i en specifik situation är mest lönsamt att äga eller hyra sin utrustning. TCO bedömer den faktiska kostnaden för utrustning genom att beräkna investeringens totala ekonomiska värde.

Läs om Total Cost of Ownership