ERA’s tjänster

Swedish Rental är medlem i den europeiska branschorganisationen European Rental Association, ERA. 

ERA beskriver som sin viktigaste uppgift att främja hyreskonceptet för att underlätta en fortsatt tillväxt av hyresbranschen genom att skapa en öppen europeisk marknad, i en mycket större skala än någon nationell marknad.

För att uppnå detta mål fungerar ERA som den representativa föreningen för uthyrningssektorn på europeisk nivå, vilket kompletterar de nationella branschföreningarnas aktiviteter lokalt.

ERA’s arbete fokuserar på fyra huvudområden:

    • Främjande av hyreskonceptet
    • Teknik
    • Marknadsstatistik från hyresbranschen
    • Hållbarhet

Nedan har vi samlat några av ERAs tjänster som medlemmar i Swedish Rental kan ta del av.

Carbon Footprint

Carbon Footprint of Construction Equipment ger information och material som underlättar för rentalföretag att kommunicera om rentalbranschen som en cirkulär modell.

Discover Rental Guide

En guide som ger grundläggande information om uthyrning av entreprenadmaskiner.

Rent versus Buy Decision Maker

En kalkylator som räknar ut om mest lönsamt att äga eller hyra sin utrustning.

Total Cost of Ownership

En kalkylator som jämför och beräknar skillnaden mellan att hyra och köpa en maskin.