ERA’s tjänster

Swedish Rental är medlem i den europeiska branschorganisationen European Rental Association, ERA. 

ERA beskriver som sin viktigaste uppgift att främja hyreskonceptet för att underlätta en fortsatt tillväxt av hyresbranschen genom att skapa en öppen europeisk marknad, i en mycket större skala än någon nationell marknad.

För att uppnå detta mål fungerar ERA som den representativa föreningen för uthyrningssektorn på europeisk nivå, vilket kompletterar de nationella branschföreningarnas aktiviteter lokalt.

ERA’s arbete fokuserar på fyra huvudområden:

    • Främjande av hyreskonceptet
    • Teknik
    • Marknadsstatistik från hyresbranschen
    • Hållbarhet

Discover Rental Guide

ERA har tagit fram Discover Rental Guide. Guiden ger grundläggande information om uthyrning av entreprenadmaskiner för alla som är intresserade av att bekanta sig med fördelarna att hyra.

Guiden kan hämtas här.

Rent versus Buy Decision Maker

Genom ERAs kalkylator Rental versus Buy Decision Maker kan entreprenörer och/eller hyresbolag inom byggsektorn räkna ut om det i en specifik situation är mest lönsamt att äga eller hyra sin utrustning.

Kalkylatorn kan kan hämtas här.

Total Cost of Ownership (TCO)

Liksom Rental versus Buy Decision Maker, är TCO en kalkylator som jämför och beräknar skillnaden mellan att hyra och köpa en maskin. TCO bedömer den faktiska kostnaden för utrustning genom att beräkna investeringens totala ekonomiska värde. 

Läs mer om TCO här och testa kalkylatorn nedan.