Swedish Rentals Nyhetsbrev 4/2020

Nu finns årets sista nyhetsbrev ute. Här kan du bland annat läsa om bygglov och BBR för bodar och moduler, råd och kommentarer till SRAH 19 och samordningsarbetet tillsammans med Hyreskedjan. 

Är du medlem eller partner i Swedish Rental eller Hyreskedjan har du fått hösten nyhetsbrev på mail.

Har du inte fått brevet på mail?
Kontrollera din skräppost eller hämta och läs nyhetsbrevet från vårt arkiv. Här kan du även hämta gamla nyhetsbrev från Swedish Rental.

Anmäl dig till Swedish Rentals nyhetsbrev på startsidan.