Nu har SRAH rentalbranschens standardvillkor uppdaterats

SRAH 19 är bygg- och rentalbranschens nya standardvillkor för uthyrning av utrustning, maskiner och lyftutrustning utan förare. Villkoren är avsedda att användas som ett komplement till det hyresavtal som ingås mellan parterna – uthyrare och hyrestagare.

SRAH 19