Rentalföretagen | Medlemsinformation

Vi är nu Rentalföretagen!

Den 27 maj, på stämmorna för Hyreskedjan och Swedish Rental fattades de återstående besluten för att två organisationer inom samma bransch äntligen kan samlas i den nya föreningen Rentalföretagen.

Sveriges maskinuthyrare har fått en stark och tydlig kommunikativ röst. Gemensamt kan vi utveckla hållbara branschstandarder för arbetsmiljö, säkerhet, miljö, kompetens och kvalité. Rentalföretagens medlemmar och partners, som tillhandahåller byggmaskiner, lokaler, erbjuder utbildning och tjänster för den tillfälliga arbetsplatsen, är en viktig drivkraft för byggindustrins och samhällets utveckling.

Övergångsåret

Även om de formella besluten är tagna så återstår en samordningen av verksamheten. Nedan följer en sammanfattning av verksamheten under övergångsåret 2021.

Styrelsen
Rentalföretagens nya styrelse valdes in på stämman den 27 maj. Styrelsen arbetar just nu med arbetsordning och arbetsbeskrivningar, samordning och prioritering av pågående och nya branschfrågor.

Ordinarie ledamöter
Bodel Blom, Byggutrustning Luleå AB (ordförande)
Joacim Johansson, Renta AB (vice ordförande)
Helena C Larsson, Lyft & Byggmaskiner AB
Mathias Boström, Ramirent AB
Nina Flood, Algeco AB
Johan Bång, InBy Rental
Lars-Göran Olsson, Lambertsson Sverige AB

Suppleanter
Thomas Sandberg, Borås Maskinhjälp AB
Silas Brown, Cramo
Wille Törnkvist, Byggmaskiner-Gruppen Sverige AB

Stadgar
Rentalföretagens stadgar blev antagna vid den stiftande stämman 27 maj 2021.

Läs och hämta Rentalföretagens stadgar här

Branscharbetet
Det pågående branscharbetet i utskotten kommer att fortsätta att drivas genom digitala möten. Vi uppmanar medlemmar och partners att redan nu anmäla sitt engagemang för en fråga, eller för ett utskott!

Läs mer om utskotten här

Medlems- och partnerskap i Rentalföretagen
Nya medlemmar och partners är välkomna att söka medlemskap i Rentalföretagen. Ansökan ska mailas till info@swedishrental.se eller postas till Rentalföretagens kansli.

Mötesforum
Rentalföretagen planerar ett höstmöte den 14 oktober för alla medlemmar och partners. Mötet är planerat att hållas på Elite Grand Hotel i Norrköping med ett studiebesök till Norrköpings Byggmaskiner AB samt att avslutas med en gemensam middag.

Kommunikation, ny hemsida och grafisk profil
Ett förberedande arbete med Rentalföretagens grafiska profil och en ny hemsida är redan igång. Medlemmar och partners välkomnas att vara med och påverka vår nya hemsidas utseende och funktioner. Kontakta Linda på kansliet om du är intresserad.

Bägge föreningarnas hemsidor kommer finnas kvar under en övergångsperiod. Tills vidare hittar du förenings- och branschnyheter, samt andra tjänster på www.swedishrental.se och www.hyreskedjan.se. Kolla även in InstagramFacebook och LinkedIn där vi löpande publicerar inlägg.