Rentalföretagen | Medlemsinformation

Rentalföretagen

Under hösten och vintern har interimsgruppen arbetat intensivt med att förbereda ett samgående mellan Hyreskedjan och Swedish Rental. Den 27 maj räknar vi med att rentalbranschen samlas i en gemensam stark röst i den gemensamma föreningen Rentalföretagen. Här hittar du samlad information om samordningsarbetet. 

Bakgrund

Efter ett flertal möten och diskussioner mellan Hyreskedjan och Swedish Rental under 2018 började en arbetsgrupp utreda ett samgående mellan föreningarna. I november 2018 anordnades en gemensam Rentaldag med allmän information och inbjudan till medlemsmöten för diskussion om ett samgående. Under 2020 samordnades branscharbetet i de befintliga utskotten och en interimsgrupp utsågs för att förbereda ett samgående under 2021.

Viktiga datum och möten

  • 22 april – Årsstämma (digitalt)
  • 27 maj – Extrastämma (digitalt)
  • 27 maj –  Rentalföretagens första årsstämma (digitalt)

Samgåendets formalia

Nödvändig formalia kommer att förankras och beslutas tydligt och öppet på medlemsmöten och årsstämmor under våren. Vi har anlitat extern expertis och följer deras råd: håll föreningsstämmorna parallellt, byt namn på föreningen med flest medlemmar, fusionera servicebolagen med minsta administrativa påverkan.

Val av styrelse

Valberedningens utmaning är att formera en ny styrelse under pågående verksamhet, där nuvarande ledamöter är viktiga för att överbrygga till det nya. Vi måste vara öppna för att tänka om, våga pröva nya lösningar, misslyckas ibland men ändå gå vidare utifrån erfarenheterna.

Alla medlemsföretag kan komma med förslag på ledamöter till den första gemensamma styrelsen inom Rentalföretagen. Skicka förslagen till valberedningen.

Branscharbetet framöver

Arbetet i de befintliga utskotten samordnades redan under 2020. Digitala möten har gjort det enkelt och effektivt att delta. Inför 2022 planeras en översyn och prioritering av verksamheten i samverkan mellan styrelsen och utskotten. Här önskas och välkomnas fler medlemmars synpunkter och deltagande, redan nu eller under höstens arbete.

Kontaktpersoner

Kontakta gärna interimsgruppen eller kansliet med frågor och synpunkter om verksamheten och valberedning för val av styrelse.

­Interimsgruppen:
Bodel Blom, Byggutrustning Luleå, bodel.blom@bylab.se
Johan Svedlund, Skanska Rental, johan.svedlund@skanska.se
Helena Larsson, Lyft & Byggmaskiner, helena.l@lyft-byggmaskiner.se
Leena Haabma Hintze, Swedish Rentals kansli, leena.haabma@swedishrental.se

Valberedningen:
Mikael Öberg, Wangeskog, mikael.oberg@wangeskog.se
Magnus Jaasund, Herok Rental, magnus@herok.se
Roger Bengtsson, Ramirent, roger.bengtsson@ramirent.se
Ulf Ericsson, Pemo Maskin, ulf@hmbi.se

 

 

Johan Svedlund

Ordförande

E-post