Rentalföretagen | Medlemsinformation

Vi är nu Rentalföretagen!

Den 27 maj, på stämmorna för Hyreskedjan och Swedish Rental fattades de återstående besluten för att två organisationer inom samma bransch äntligen kan samlas i den nya föreningen Rentalföretagen.

Sveriges maskinuthyrare har fått en stark och tydlig kommunikativ röst. Gemensamt kan vi utveckla hållbara branschstandarder för arbetsmiljö, säkerhet, miljö, kompetens och kvalité. Rentalföretagens medlemmar och partners, som tillhandahåller byggmaskiner, lokaler, erbjuder utbildning och tjänster för den tillfälliga arbetsplatsen, är en viktig drivkraft för byggindustrins och samhällets utveckling.

Övergångsåret

Även om de formella besluten är tagna så återstår en samordningen av verksamheten. Nedan följer en sammanfattning av verksamheten under övergångsåren 2021/2022.

Styrelsen
Rentalföretagens nya styrelse valdes in på stämman den 27 maj. Styrelsen arbetar just nu med arbetsordning och arbetsbeskrivningar, samordning och prioritering av pågående och nya branschfrågor.

Ordinarie ledamöter
Bodel Blom, Byggutrustning Luleå AB (ordförande)
Joacim Johansson, Renta AB (vice ordförande)
Helena C Larsson, Lyft & Byggmaskiner AB
Mathias Boström, Ramirent AB
Nina Flood, Algeco AB
Johan Bång, InBy Rental
Lars-Göran Olsson, Lambertsson Sverige AB

Suppleanter
Thomas Sandberg, Borås Maskinhjälp AB
Silas Brown, Cramo
Jessica Huhtala, MälarLift i Västerås AB, adjungerad

Stadgar
Rentalföretagens stadgar blev antagna vid den stiftande stämman 27 maj 2021.

Läs Rentalföretagens stadgar.

Branscharbetet
Det pågående branscharbetet i utskotten fortsätter att drivas främst genom digitala möten. Rentalföretagen har aktiva utskott inom områdena arbetsmiljö, bod, energi- och klimat, hiss, hållbarhet, kodgruppen, lift och modul.

Vi uppmanar medlemmar och partners att anmäla sitt engagemang för en fråga, eller för ett utskott. Kontakta kansliet om du vill veta mer.

Medlems- och partnerskap i Rentalföretagen
Nya medlemmar och partners är välkomna att söka medlemskap i Rentalföretagen. Ansökan ska mailas till info@rentalforetagen.se eller postas till Rentalföretagens kansli.

Mötesforum
Rentalföretagen första fysiska medlemsmöte ägde rum i Norrköping den 14 oktober. Nästa fysiska medlemsmöte är Rentaldagen som äger rum i Båstad den 12 maj i Båstad.

Håll koll på kommande möten i Rentalkalender.

Kommunikation, ny hemsida och grafisk profil
Arbetet med Rentalföretagens hemsida är igång. Hemsidan beräknas lanseras under 2022.

Bägge föreningarnas hemsidor kommer finnas kvar under en övergångsperiod. Tills vidare hittar du förenings- och branschnyheter, samt andra tjänster på www.swedishrental.se och www.hyreskedjan.se. Följ även Rentalföretagen på InstagramFacebook och LinkedIn där vi löpande publicerar inlägg.

Rentalföretagens grafiska profil lanserades den 14 oktober.

Läs om den grafiska profilen.