Rentaldagen 2020 genomförs inte

2020-03-18:

Till följd av utvecklingen av Coronaviruset, covid-19 samt svenska myndigheters rekommendationer har styrelserna i Hyreskedjan och Swedish Rental gemensamt beslutat att inte genomföra Rentaldagen i Båstad den 2 april 2020.

Vi värnar om alla deltagares hälsa och med hänsyn till de svenska myndigheternas rekommendationer bedömer vi att de risker som följer med ett genomförande av Rentaldagen är för höga. Ett mycket tråkigt beslut men vi hoppas på förståelse för detta.

Anmälda deltagare har fått närmare information per e-post. Hör av dig till respektive kansli om du har frågor.

Med vänliga hälsningar,
Styrelser och kansli för Hyreskedjan & Swedish Rental

Kontaktinformation Swedish Rental
e-post: info@swedishrental.se
telefon: +46 (0)8 – 400 268 90

Kontaktinformation Hyreskedjan
e-post: info@hyreskedjan.se