Rentaldagen 2 april och Coronaviruset

2020-03-12:
Angående Rentaldagen 2 april och Coronaviruset
Vi återkommer inom kort med mer information om Rentaldagens genomförande. Vår inställning allmänt är att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Regeringens beslut.
Eftersom det är enormt svårt att förutse virusspridningens utveckling och omfattning, finns det naturligtvis en risk att vi kan behöva ställa in med kort varsel, och hoppas på allas förståelse för detta.