Moms hyrförsäkring

Mervärdesskatt på hyrförsäkringar har under de senaste åren flera gånger varit uppe till bedömning av Skatteverket. Huvudregeln i lagstiftningen är att omsättning av varor och tjänster är skattepliktiga (3 kap 1§ i ML) men att försäkringstjänster är undantagna (3 kap 10§ i ML).

Skatteverkets aktuella bedömning (2016 februari) är att varken hyrförsäkringar eller självrisk är momspliktiga. Svaret är generellt och berör därmed hela rentalbranschen.

SR sammanfattning om Skatteverket och moms på hyresförsäkring samt självrisk