Ställning

Rullställningar

Swedish Rental har tillsammans med leverantörer tagit fram en rekommendation vid uthyrning av rullställningar. Syftet är att säkerställa en bra arbetsmiljö och höja säkerheten vid arbete på rullställningar med bibehållen flexibilitet vid uppställning och montage

SR praxis rullställningar

Stegar och arbetsbockar

Olycksfall vid användning av stegar är mycket vanliga – stegen välter, glider eller går sönder. För bockar är material- och konstruktionsfel vanligaste olycksorsak. Stegar får endast användas som tillträdesled och för kortvarigt arbete från stegen.