Specialistföretagen

Genom ett samarbete med ett tiotal branschföreningar vill vi skapa en plattform för auktorisering av specialistföretag. Med en gemensam syn på kvalitet, seriöst företagande och sund konkurrens är målet att beställaren ska förstå mervärdet av att välja ett medlemsföretag.

Sund konkurrens

Med sund konkurrens menar vi att beställaren ska ha kunskap att skapa jämförbara anbud som innehåller de viktigaste kraven och förutsättningarna för arbetet. Alla företag som lämnar anbudssvar ska bedömas utifrån sin förmåga att genomföra det efterfrågade arbetet och därmed ges lika möjligheter att konkurrera om ett projekt. Arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor måste bedömas konkurrensneutralt.

Säker specialist

Genom ett samarbete mellan ett tiotal branschföreningar vill vi skapa en plattform för auktorisering av specialistföretag som säkerställer kvalitet, seriöst företagande och sund konkurrens. Branscherna har naturligt anpassade medlemskrav och har kommit olika långt med auktorisationer. Genom en gemensam syn på för kvalitetssäkring och ett gemensamt begrepp – SÄKER SPECIALIST – gör vi det enklare för beställare att känna igen dessa företag oavsett specialistbransch.

Mervärde

Beställaren ska finna ett mervärde i tryggheten att anlita ett auktoriserat företag där återkommande kontroller säkerställer uppfyllande av ställda krav och seriöst företagande. Auktoriserade specialistföretag ska finna ett mervärde i att erbjuda hög kompetens och systematiserade rutiner som tillsammans med revisoner ger hög säkerhet, effektivitet, seriositet och en god kvalitét samt i förlängningen betryggande ekonomisk avkastning.

Vill du ha mer information om projektet? Kontakta gärna kansliet så berättar vi mer.