Säker etablering

Bodgruppen inom Swedish Rental har tagit fram en branschpraxis för säkrare arbete vid etablering av bodar och moduler. I arbetsgruppen har ingått representanter för uthyrare, leverantörer, bodtillverkare, åkare och montörer.

Swedish Rental har tagit fram denna kunskapssamling för sina medlemmar och kunder, som ett underlag för företags bod- och modulspecifika arbetsberedningar och riskanalyser. Syftet är att genom branschgemensamma minimikrav för en säker etablering av bodar/moduler öka medvetenheten hos alla aktörer.

SR-praxis säkert arbete bod och modul