Godkänd rentalmodul

Medlemsföretagen inom Swedish Rentals modulutskott har tagit fram grundkrav för god branschkvalitet för sina rentalmoduler. 

Dessa företag har en mångårig och bred erfarenhet av ständig utveckling, tillverkning och uthyrning av flyttbara lokaler för tillfälliga och flexibla behov.

Medlemmar med enheter som uppfyller Swedish Rentals grundkrav får som en kvalitetssäkring använda begreppet ”Godkänd rentalmodul”. Kriterierna beskrivs närmare i dokumentet ”Godkänd Rentalmodul