Avtal och kontrakt

De allmänna avtalsvillkoren för moduluppställning har tagits fram gemensamt av modulföretagen inom branschorganisationen Swedish Rental Association.

De standardiserade dokumentet används vid avtalsförhållande mellan moduluthyrare och beställare av moduluppställningar och innebär ett tryggare samarbete. Dessa villkor kan användas av både offentlig sektor och företag och underlättar bland annat vid jämförelser mellan offerter från olika moduluthyrare.

Följande dokument har framtagits:

Allmänna avtalsvillkor för moduluppställning
(eng version: General conditions of contract fort temporary .m.buildnings)

Kontraktsfomulär för moduluppställning
(eng version: Contractform for temporary m.buildnings)