Liftar

Liftar, mobila arbetsplattformar är en maskintyp som ger förutsättningar att säkert utföra arbete på hög höjd. Det finns mer än 30 000 liftar i Sverige och flertalet av dem ägs av Swedish Rentals medlemsföretag.

Kunskaper för säker användning

För att arbeta med liftar behöver användaren dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Arbetstagare som använder liftar ska ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd.

Regler för dem som använder liftar i arbetet finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift om användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6).

Liftutbildningsrådet

Liftutbildningsrådet, LUR är ett oberoende organ som ansvarar för innehåll och utveckling av Liftläroplanen,  LLP.  LUR auktoriserar utbildningsföretag och instruktörer som förbinder sig att utbilda enligt LLP och följa LUR:s villkor. LUR säkrar kvaliteten på auktoriserade liftutbildningar genom utbildningskontroller.

Swedish Rental är initiativtagare till LUR, tillsammans med Arbetsmiljöverket, arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter, besiktningsorgan, liftleverantörer och utbildare.

Mer information om liftutbildning och en förteckning över auktoriserade liftutbildare finns på LUR:s webbplats, www.liftutbildning.se

Säkerhetsguide liftar

Säkerhetsguiden är en påminnelse om det viktigaste att tänka på till den som redan har en grundläggande liftutbildning.

Säkerhetsguiden finns översatt till flera språk utöver svenska: engelska, ungerska, litauiska och polska.

Guiden passar att lämna ut vid liftutbildningar eller i samband med uthyrning av en lift. Beställ eller ladda ner säkerhetsguiden på LUR:s webbplats:

Beställ guiden hos LUR

Besiktning

Liftar ska besiktigas av ett kontrollorgan som är ackrediterat för uppgiften av Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll).

Återkommande besiktning ska genomföras med intervall på tolv månader och utföras under ordinarie besiktningsmånad eller senast under den andra månaden därefter.

Efter besiktning utfärdas besiktningsintyg och eventuella anmärkningar ska åtgärdas. Den som använder en lift utan att kunna visa upp giltigt besiktningsintyg kan komma att få betala en sanktionsavgift.

Regler och anvisningar för besiktning av liftar och andra lyftanordningar finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (AFS 2003:6)