Kran

TORNKRANAR

Swedish Rentals krangrupp har tagit fram en branschpraxis avseende branschens hantering av driftdokumentation för tornkranar, enligt AFS 2006:06 Lyftanordningar och lyftredskap.

SR praxis tornkranar underhåll och kontroll

MINIKRANAR

Minikranarna blir allt vanligare på svenska byggarbetsplatser. Swedish Rental har tillsammans med uthyrare, utbildare och leverantörer tagit fram en utbildningsplan för användare av minikranar. Utbildningsplanen är en rekommendation från branschen över vad användare behöver kunna för att arbeta med säkerhet i fokus.

Läroplan minikranar

UTBILDNING FÖR LASTKOPPLARE OCH SIGNALMAN

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagare som använder lyft­anordningar eller lyftredskap har tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning av utrustningen. Kunskapskravet gäller alla användare, förare såväl som lastkopplare, signalmän etc.

Det finns flera aktörer på marknaden som erbjuder i utbildning för personer som arbetar med lastkoppling m.m. Sveriges Byggindustriers Entreprenörsskola erbjuder handledarutbildning och företagsinterna utbildningar för lastkopplare och signalman. Läs mer på Byggbranschens utbildningscenter.