ID06

ID06 nya standard

Under 2018 har ID06 AB beslutat att göra ett stort teknikbyte vilket påverkar såväl läsarutrustning samt kort.

För medlemsföretag och partners inom SR har många frågeställningar uppkommit som vi aktivt söker svar på.
Inom rental handlar frågorna främst om att säkra en acceptabel avskrivningstid för investerad utrustning. Samt att i tid få underlag om kommande teknikförändringar.

Ett flertal intressenters analys är att korthanteringen har varit, och kommer fortsatt vara den huvudsakliga säkerhetsrisken. Men det som nu primärt åtgärdas av ID06 är ett nytt kort med ett mycket avancerat kopieringsskydd och en säkrare koppling av individen till kortet. Hanteringen i övrigt kvarstår.
Därmed följer fortsatt tveksamhet om ID06 byte av kortstandard får det önskade resultat som utlovas.

Nedan går att följa den senaste informationen kring ID06 och Rental.


SENASTE NYTT KRING ID06

31 augusti 2018

Rentalbranschen ser fortsatt stora utmaningar för att i praktiken minska svartarbetet och osund konkurrens på svenska arbetsplatser.

SRs medlemmar som äger merparten av utrustningen, är som många applikationsleverantörer och användare tveksamma till ID06 fokus på byte av kortstandard.

Att spärra alla aktiva kort är visserligen nödvändigt då många har lämnats ut utan någon kontroll, vilket numerären även bekräftar. Uppemot 800.000 kort i en bransch som enligt SCB omfattar knappt 350.000 personer.

Ökad säkerhet och skydd mot förfalskning, LoA2 etc. kunde uppnåtts med moderna versioner av nuvarande kortstandard och bibehållen nyinvesterad utrustning.

Vi anser det dessutom som problematiskt att centrala förutsättningar för svartarbeten kvarstår:

– utländska medborgares identitet blir inte säkerställd då de sällan har ett e-id

– krav på visuell kontroll av person och uppvisa ID06 vid inpasseringen saknas

– otillräcklig/avsaknad av instängsling och kontroll av grindar  vid byggarbetsplatsen


25 augusti 2018

ID06 bjuder under hösten in till minimässor runt om i Sverige för att presentera det nya systemet. De presenterar upplägget av mässan enligt följande:

”ID06 presenterar kommande nyheter i ID06-systemet och våra partners kommer att visa på applikationer som fungerar ihop med ID06 nya system. Du kommer även att få möjlighet att träffa kortleverantörer på plats. Ta chansen att få svar på alla dina frågor kring ID06!”

Här kan du läsa mer om mässan.


7 juli 2018

”Nya” ID06 – fakta, frågetecken, osäkra slutsatser

Det är många frågetecken kring lanseringen av de nya ID06 korten samt den tekniska utrustningen.

För rentals del handlar det främst om att säkra en acceptabel avskrivningstid för investerad utrustning. Samt att i tid få underlag om kommande teknikförändringar, i den mån branschen väljer att fortsätta med nya investeringar och uthyrning av ID06 utrustning.

Swedish Rental har under våren letat fakta, bedrivit många diskussioner med bland annat våra medlemsföretag, leverantörer, byggare samt Svensk Byggindustris ledning för att hitta svar på dessa frågor.

Tyvärr är mycket är fortfarande oklart avseende tekniken och osäkert avseende tidsplanen, ännu är det inte möjligt att komma med rekommendationer, utan det blir istället mer eller mindre osäkra slutsatser.
Se PM .( 7 juli 2018)


Vad är ID06?( text från ID06.se)

ID06 lanserades 2006 av Sveriges Byggindustrier i samverkan med byggbranschen. (Sen den 1 oktober 2016 drivs ID06 som eget bolag, ID06AB) Syftet med ID06 är att motverka svartarbete och främja en sund konkurrens i byggbranschen.

ID06 är ett system för elektroniska personligare i byggbranschen. Kortet är obligatoriskt för alla som vistas på en ID06 ansluten arbetsplats och läsarutrustning registrerar in och ut passeringar i arbetsplatsens personalliggare.
Systemet skall underlätta identifiering av de personer som vistas på en arbetsplats samt kunna knyta dessa till arbetsgivare tack vare den obligatoriska närvaroregistreringen. Idag har ID06 kortet fler användningsområden så som närvaroregistrering , maskinstyrning, personligare, lås och inpasseringsfunktioner.
Under 2018 har ID06 bolagiserats samt beslutat att göra ett stort teknikbyte vilket påverkar såväl läsarutrustning samt kort.