Hissar

Vi arbetar med att ta fram råd och riktlinjer från branschen för ett säkrare arbete på höjd med bygghissar.

Hissar används på en byggarbetsplats för att lyfta personer eller tungt och otympligt material. För att utföra arbete på höjd krävs ett planerat säkerhetstänk. Rentalföretagens medlemsföretag arbetar med säkerhet och arbetsmiljö och tillsammans med våra leverantörer utvecklar vi branschgemensamma råd och riktlinjer för ett säkrare arbete med bygghissar.

Krav och regler för hissar

Det finns olika regler och direktiv som tillämpas för hissar beroende på användningsområde. Hissdirektivet, 2014/33/EU (boverket.se), anger minimikrav för nästan alla hissar som är avsedda för persontransport. Bestämmelser om hissar regleras även i Arbetsmiljöverket föreskrift om lyftordningar och lyftredskap, AFS 2006:6 (av.se).

Råd och riktlinjer för ett säkert arbete

Utförande av arbete på höjd kommer med ett antal risker, exempelvis hängande last, fallande föremål eller klämrisker. Det är därför viktigt att hisstekniker får grundläggande kunskap i vilka risker som finns och hur man skyddar sig dessa. Rentalföretagen har i hissutskottet tagit fram en första revision på branschpraxis för kompetenskrav på hisstekniker. Kompetenskravet innehåller en rad olika utbildningar som utskottet anser vara väsentliga för att kunna uppnå tillräcklig kunskap för att uppnå krav för auktorisering. Under 2022 kommer denna praxis testas och hisstillverkarna kommer att skapa produktutbildningar som tillhandahåller de produktspecifika kunskaperna. Branschpraxisen finns tillgänglig exklusivt för medlemmar i Rentalföretagen. Medlemmar är välkomna att kontakta kansliet (info@rentalforetagen.se) för att ta del av dokumentet.

Checklista för auktorisering

Ansvaret för bedömning av kravuppfyllnad vid auktorisering av Hisstekniker ligger på den enskilda uthyraren. För att säkerställa att bedömningen utförs likvärdigt, har Rentalföretagen i hissutskottet tagit fram en checklista som kan användas som ett stöd och dokumentationsunderlag. Checklistan finns tillgänglig exklusivt för medlemmar i Rentalföretagen. Medlemmar är välkomna att kontakta kansliet (info@rentalforetagen.se) för att ta del av dokumentet.