Farligt gods

Rentalföretagen har tagit fram råd för en enhetlig och säker hantering av farligt gods, anpassad för uthyrarnas verksamhet.

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som kan innebära risk för säkerhet, hälsa, egendom eller miljön om de inte hanteras på rätt sätt under en transport.

Transport av litiumbatterier

Utrustning och maskiner som innehåller litiumbatterier klassas som farligt gods, och transporteras och hanteras ofta mellan uthyrare och beställare. Det finns olika krav som ska uppfyllas vid transport av farligt gods. Kraven baseras på en europeisk överenskommelse (ADR) och svenska föreskrifter (ADR-S).

Råd till uthyrare vid transport på väg

Rentalföretagen har tagit fram ett underlag med råd vid transport av litiumbatterier på väg. Syftet med underlaget är att ge råd till en enhetlig och säker hantering som fungerar för uthyrarnas verksamhet, då branschen faller mellan regelverket avseende de krav som ADR ställer. Samt att leverantörerna tar ett ökat ansvar i att leverera maskiner med korrekta lådor och märkning.

Länkar och dokument

Råd vid transport av litiumbatterier på väg
ADR-S: Transport av farligt gods på väg och i terräng
MSB om farligt gods