Farligt gods

Litium

Litiumbatterier – frågan gäller främst transporter. Kraven baseras på en Europaförordning och Svensk lag MSBFS 2016:8.

Presentation (pdf) har förberetts av och förankrats genom arbetsmiljöutskottet.

Syftet är en enhetlig och säker hantering som fungerar för vår verksamhet, då branschen faller mellan regelverket avseende de krav som ADR ställer. Samt att leverantörerna tar ett ökat ansvar i att leverera maskiner med korrekta lådor och märkning.