Energi och klimat

Elsäkerhetsteknisk braschpraxis
Swedish Rentals elgrupp är referensgrupp vid frågor som rör kraft-, värme- och ventilationsanläggningar. 

Elgruppen har tagit fram en branschpraxis i samråd med Elsäkerhetsverket och externa elkonsulter, avseende hantering av föreskriften Elsäk-FS 2008:1.

SR branschpraxis elsäkerhet