Buller

Buller

För skydd mot hörselskadligt buller finns ett insatsvärde 80 dB för en 8-timmars arbetsdag. Arbetstagarna ska bland annat ha tillgång till hörselskydd och informeras om riskerna. Det finns obligatoriska krav på åtgärder, användning av hörselskydd och hörselkontroller vid exponeringsvärdet 85 dB för en 8-timmars arbetsdag.

Av föreskrifterna framgår också hur riskbedömning ska utföras, nivåer på insats- respektive gränsvärde, hur åtgärder ska vidtas som framkommer efter en riskbedömning, krav på hörselskydds utformning och användning, arbetstagarnas medverkan, hörselundersökningar och arbetsgivarens skyldighet att informera och utbilda personalen.