Bodar

Branschpraxis gällande säkerhet vid etablering av bodar och moduler

Bodgruppen inom Swedish Rental har tagit fram en branschpraxis för säkrare arbete vid etablering av bodar och moduler med syftet att öka medvetenheten hos alla aktörer. I arbetsgruppen har ingått representanter för uthyrare, leverantörer, bodtillverkare, åkare och montörer.
Kunskapssamlingen är till för medlemmar och kunder som ett underlag för företagets bod- och modulspecifika arbetsberedningar och riskanalyser.
I arbetsgruppen har det ingått representanter för uthyrare, leverantörer, bodtillverkare, åkare och montörer.

SR-praxis gällande säkerhet bod och modul

Brandskydd i bodar

I samarbete med Svenska Brandskyddsföreningen har Swedish Rental tagit fram en uppdaterad rekommendation för brandskydd i bodar. Genom denna kan en enhetlig syn på bodetableringar skapas över hela landet. I en bred remiss har Räddningsverket m.fl. fått lämna synpunkter på rekommendationen.

Publikationen finns att beställa på Brandskyddsföreningens hemsida

(Brandskyddsföreningen granskade skriften under 2014 eftersom bygglagstiftningen ändrats sen bokens publicering men fann att ”rekommendationerna i nuvarande upplaga fortfarande är tillämpliga och får anses som godtagbara brandtekniska lösningar”.)