Bodar

Branschpraxis gällande säkerhet vid etablering av bodar och moduler

Bodgruppen inom Swedish Rental har tagit fram en branschpraxis för säkrare arbete vid etablering av bodar och moduler med syftet att öka medvetenheten hos alla aktörer. I arbetsgruppen har ingått representanter för uthyrare, leverantörer, bodtillverkare, åkare och montörer.
Kunskapssamlingen är till för medlemmar och kunder som ett underlag för företagets bod- och modulspecifika arbetsberedningar och riskanalyser.
I arbetsgruppen har det ingått representanter för uthyrare, leverantörer, bodtillverkare, åkare och montörer.

SR-praxis gällande säkerhet bod och modul

Brandskydd i bodar

I samarbete med Svenska Brandskyddsföreningen har Swedish Rental tagit fram en uppdaterad rekommendation för brandskydd i bodar. Genom denna kan en enhetlig syn på bodetableringar skapas över hela landet. I en bred remiss har Räddningsverket m.fl. fått lämna synpunkter på rekommendationen.

Publikationen finns att beställa på Brandskyddsföreningens hemsida

(Brandskyddsföreningen granskade skriften under 2014 eftersom bygglagstiftningen ändrats sen bokens publicering men fann att ”rekommendationerna i nuvarande upplaga fortfarande är tillämpliga och får anses som godtagbara brandtekniska lösningar”.)

Tydliga brandkrav saknas för bodar

Swedish Rental tog i samverkan med Svenska Brandskyddsföreningen (SBF) fram publikationen Brandskydd i Byggbodar. Efter att SBF nyligen ersatte denna med Brandskydd på byggarbetsplatser är inte informationen för bodar längre samlad på ett tydligt sätt. Dessutom drabbas branschen, i brist på en vägledning om regler och risker vid brandskydd, av ett ökande antal kommunala särkrav från lokala beställare- och tillståndsmyndigheter. Särkraven medför förseningar, onödiga ombyggnader, inkonsekventa riskanalyser etc. Istället för en rimlig och genomtänkt tillämpning av regelverket åläggs branschen brandkrav som varierar från obefintliga till starkt kostnadsdrivande för byggindustri och samhällsbygget.

Swedish Rental har diskuterat frågan om relevanta krav i ett arbetsutskott med konsulter inom brandteknik som har erfarenhet av våra produkter och av förhållandena på etableringsområdet och arbetsplatsen. Men då rentalbranschen inte äger frågan, är utskottets slutsats i dagsläget att beställaren själv måste ta ansvar för kraven. Som uthyrare kan vi istället, som en vägledning till beställaren ta fram en tydlig beställningslista