Råd & riktlinjer |

Råd & riktlinjer

Swedish Rentals utgångspunkt är att utifrån ett ansvar för hela rentalsektorn arbeta med branschens kärnfrågor. Här hittar du våra samlade dokument, råd och riktlinjer.

Vi skapar arbetsverktyg som är viktiga för branschens utveckling och som underlättar våra medlemmars dagliga arbete.

Arbetsgrupper och utskott
Arbetet sker i våra arbetsgrupper/utskott. De är en referens för ställningstaganden och en informell mötesplats för medlemmar och partners.
Arbetsgrupperna består av representanter från några av våra medlems- och partnerföretag. I grupperna finns även representant från servicebolaget.

SR branschpraxis: branschens gemensamma tolkning av hur man bör tillämpa och uppnå gällande de lagstiftningar branschen lyder under. Syftet är att SR Branschpraxis skall vara ett stöd för branschen att tolka gällande lagtexter samt bidra till att branschen har ett enat arbetssätt.

SR policy: Utveckling av Rentalbranschen gemensammas riktlinjer.
En policy kommer oftast från ett behov från Rentalbranschen att själva vidta åtgärder och sätta riktlinjer kring specifikt område.

Att delta i en arbetsgrupp är en fantastisk möjlighet att påverka branschens utveckling.
Har du en fråga som du tycker är aktuell för SR att fördjupa sig i eller vill du vara med och påverka och delta i våra grupper är du alltid välkommen att kontakta oss på kansliet.
Nedan ser du en lista på arbetsgrupper/utskott som är aktuella i dagsläget.

 • Bodgruppen
 • Elgruppen
 • Kodgruppen
 • Kran- och hissgruppen
 • Liftgruppen
 • Modulutskottet -organiserar separat följande arbetsgrupper:
  • Avtalsgruppen
  • Ekonomi- och momsgruppen
  • Boverksgruppen
  • Upphandlingsgruppen
 • Arbetsmiljöutskottet-organiserar separat följande arbetsgrupper
  • Dammgruppen
  • Vibrationsskador
  • Litium
 • SME-utskottet. Som medlem i Hyreskedjan har man tillgång till Swedish Rentals produkter och tjänster via SME utskottet.
  Kontaktperson för SME medlemmar är Hyreskedjans ordförande: Bodel Blom