Råd och kommentarer till SRAH19

SRAH19 är rentalbranschens standardvillkor vid ett hyresförfarande och reglerar uthyrning av utrustning, maskiner och lyftutrustning utan förare.

Swedish Rental Allmänna Hyresvillkor 2019 (SRAH19), som tagits fram i samverkan med Byggföretagen, är ett komplement till det hyresavtal som muntligen eller skriftligen har upprättats mellan parterna, uthyrare och hyrestagare.

SRAH är i första hand avsett att användas mellan professionella parter men inget hindrar att avtalet även används i andra sammanhang men då kan ytterligare villkor erfordras. Som bakgrund och stöd vid användning och tolkning finns Råd och kommentarer till SRAH 19. Som ex. vid uthyrning till konsument bör försäkringsskyddet kompletteras med individuella lösningar. Råden kompletteras efter behov, så hör gärna av dig till Swedish Rentals kansli med dina synpunkter och erfarenheter från tillämpning av avtalet.

Hämta SRAH19 Råd och kommentarer här.