Tack till alla!

De två har nu blivit ett, när sammanslagningen av de båda föreningarna Swedish Rental och Hyreskedjan fullbordades den 27 maj 2021. Tillsammans bildar vi nu den nya föreningen Rentalföretagen!

Johan Svedlund, Svensk Rental 2021-07-07

LÄS MER