SRA och Hyreskedjans årstämmor: Nollvision avseende vibrationer är målet

Sammanfattningsvis kan sägas att SRA och Hyreskedjan har rullat ut ett massivt åtgärdsprogram för att radikalt minska vibrationsskadorna.

Läs mer