Små och medelstora företag pressas av sena betalningar

Sena betalning och långa betalningstider hämmar tillväxten för många små och medelstora bolag.

Enligt rapporten ” Intrum European payment report 2018″ som intervjuade över 9600 bolag i 30 länder uppger omkring 3 av 10 (29 %) att företagets existens hotas av sena betalningar och knappt 4 av 10 (37 %) att företagets tillväxt förhindras av att man inte får betalt i tid. Samtidigt rapporterar företag att de tvingas säga upp personal som en direkt konsekvens av sena betalningar.

Nu har initiativ till en uppförandekod om betaltider tagits av Föreningen för effektiva affärstransaktioner. Bakom föreningen står Almega, Företagarna, Fordonskomponentgruppen FKG, Svenska Teknik & Designföretagen STD samt Svensk Industriförening SINF .

Kortfattat innebär uppförandekoden att det köpande företaget förbinder sig att betala små och medelstora företag inom maximalt 30 dagar, (med undantag för att längre betalningsvillkor kan förhandlas fram för större företag med upp till 50 miljoner euro i omsättning och 250 anställda) och är ett svar på Näringsdepartementets krav på att näringslivet tar ett frivilligt initiativ för schysstare betalningsvillkor.

Läs mer :

Föreningen för effektiva affärstransaktioners hemsida betaltider.se

Läs och ladda hem European payment report på Intrums hemsida