PSI UTSEDD TILL ÅRETS INNOVATION

Till Årets Innovation 2016 utsåg SBUF utvecklingsprojektet PSI Personlig Säkerhets Instruktion och projektledaren Johan Svedlund, Skanska Maskin AB.

PSI-projektet har drivits gemensamt av medlemsföretagen i SRA, Swedish Rental Association tillsammans med deras leverantörspartners.

Vinnaren av innovationspriset har konkurrerat med över hundra slutförda utvecklingsprojekt, vilket finansierats av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF. Prisutdelningen har skett vid en högtidlig tillställning den 25 april på Ingenjörsvetenskapsakademien.

Bildtext: Årets Innovation 2016. Johan Svedlund från Skanska Maskin AB tog emot priset på den högtidliga utdelningen den 26 april. De övriga nominerade; Carl-Eric Brohn (till vänster) och Tommy Ellison från Besab AB (till höger) flankerar vinnaren tillsammans med VD Ruben Aronsson (till höger) och ordförande Kristina Gabrielii från SBUF styrelse.

Motiveringen till Årets Innovation 2016 lyder:
Projektet har resulterat i en databas med standardiserade säkerhetsblad för hyrmaskiner. Säkerhetsbladen ger en introduktion till varje enskild hyrmaskin för att minska riskerna vid användningen. Syftet är att förebygga maskinrelaterade olyckor och förslitningsskador på arbetsplatser inom byggbranschen. Säkerhetsbladen ger förbättrade möjligheter till högre säkerhet och reducerade förslitningsskador vid användning av handhållna maskiner. Arbetet har varit mycket omfattande och resulterat i fler än 2 200 säkerhetsblad – till stor nytta för yrkesarbetare, arbetsledare, arbetsmiljöansvariga, byggutbildningarna med flera.

Mer information om det vinnande projektet finns på www.sbuf.se under Projektresultat (ID 13002)

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, har delat ut det årliga innovationspriset ”Årets Innovation” till bästa utvecklingsprojekt inom bygg, installation eller anläggning. Priset instiftades 2003 i samband med SBUFs 20-årsjubileum och består av ett stipendium på 50 000 kronor samt diplom till projektledaren.

Ytterligare information
Information om Årets Innovation och en bild att ladda ned finns på www.sbuf.se/Nyheter-och-publikationer/
Ytterligare information om utmärkelsen Årets Innovation samt om Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, lämnas av
Ruben Aronsson, tel: 08 783 81 03, mobil: 070-262 91 08 eller ruben.aronsson@sbuf.se.
Ett högupplöst foto kan också fås från Lars Hamrebjörk, info@construedo.se