MIKAEL ÖBERG: VARFÖR HYRA?

Som ordförande i Swedish Rental Association medverkar Mikael Öberg som kolumnist i Svensk Rental Tidning.

Varför hyra? – Svensk Rental Tidning nr 5-2016
svenskrental.se 2016-11-23