MIKAEL ÖBERG: KÄRT BARN HAR MÅNGA NAMN

Som ordförande i Swedish Rental Association medverkar Mikael Öberg som kolumnist i Svensk Rental Tidning.

Kärt barn har många namn – Svensk Rental Tidning nr 1-2017
svenskrental.se 2017-03-03