MIKAEL ÖBERG: DET PERSONLIGA MÖTET

Som ordförande i Swedish Rental Association medverkar Mikael Öberg som kolumnist i Svensk Rental Tidning.

Det personliga mötet – Svensk Rental Tidning nr 6-2016

svenskrental.se 2016-12-21