Bulletin: Hur ska vägen framåt se ut?

Senast Bulletin hade vibrationer och arbete med vibrerande verktyg som tema var fem år sedan. Redan då hade vi målet att skriva och berätta om insatser, innovationer och om engagerade människor som satsade och verkade för att på sikt minska vibrationsexponering. I detta nummer får sex aktörer som alla har arbete med vibrerande verktyg på sin agenda i olika grad ge sin syn bland annat på hur framtiden ser ut.

Bulletin 2020-10-06

LÄS MER