GOODBYE BARACK!

Vissa ord tillhör det förgångna. Barack är ett sådant. Vi syftar nu inte på en av många uppskattad, men avgående amerikansk president, utan på tillfälliga lokaler för förskolebarn, elever, kontorsanställda med flera. Det märkliga är att ordet ”barack ” fortfarande används här, till och med i offentliga sammanhang trots att det sedan länge är ett förlegat begrepp.

Läs mer

fastighetochbostadsratt.com 2017-01-01