Föreningsverksamhet bygger i grunden på tanken om ideella insatser

En av de svåraste knäckfrågorna är att definiera sin medlemsnytta. – Mikael Öberg