ETABLERAR BOSTÄDER FÖR FLYKTINGAR

Stockholm stad kommer inom kort att ansöka om bygglov för cirka 1 200 tillfälliga boenden för flyktingar. Ramirent är ett av företagen som redan nu fått i uppdrag att etablera bostäder för flyktingar i Stockholmsområdet.

Läs mer

byggvarlden.se 2016-04-25