En framgångsfaktor att processen tog tid!

En fem år lång process har äntligen utmynnat i att vi nu är en gemensam branschorganisation – Rentalföretagen.

Bodel Blom, Svensk Rental 2020-09-17

LÄS MER