Arbetet inom Hissutskottet inom Rentalföretagen

Utskottsarbeten är lite av basen i en branschförenings verksamhet. I nya Rentalföretagen intensifieras arbetet inom de sex olika utskott som finns i nuläget. I den här artikeln djupdyker SRT i Hissutskottets arbete med stor hjälp av utskottets sammankallande Emma Wändell, en riktig eldsjäl för bygghissar.

Svensk Rental 2021-09-17

LÄS MER