En skakig historia

Försäkringsbolaget AFA publicerade i dagarna en rapport kring den arbetssjukdom som numera är den vanligast förekommande hos försäkringsbolaget, nämligen vibrationsskador.

Tidigare var bullerskador de vanligaste , dessa uppges ha minskat genom förebyggande åtgärder.

Länk till AFA’s rapport : ”Vibrationsskador, en skakig historia”

SR har vibrationsskador högt på agendan samt har det som tema på kommande Rentaldag i Göteborg .

På våra PSI’er  finns individuell information för respektive maskin ( PSI är tillgängligt för alla SR’s medlemmar ) samt möjlighet att jämföra maskiners vibrationsvärden.

Besök PSI

Du hittar mer om SR arbete kring vibrationsskador under Råd och Riktlinjer/ vibrationer