Bli partner

2021-05-27
Swedish Rental Association (SRA) och Hyreskedjan har blivit Rentalföretagen! Under övergången hittar du samlad information om stadgar, styrelse samt medlems- och partnerskap via länken nedan.
Läs mer om Rentalföretagen här

Som leverantör till rentalbranschen är man en del av den helhetslösning våra medlemmar dagligen eftersträvar att ge sina kunder. Genom Swedish Rental finns en möjlighet att som leverantör arbeta ännu närmre branschen.

Ett partnerskap ökar förståelsen för dina kunder, våra medlemmar, och slutanvändarnas behov. Det är ett ömsesidigt åtagande med syfte att förbättra affärsnyttan för bägge parter. Här skapas informella kontaktvägar i branschen genom regelbundna möten och tillsammans utvecklar vi effektiva kanaler för användar- och produktinformation på internet.

Som partner har man stor möjlighet att utveckla relationen med branschen genom deltagande i arbetsgrupper, konferenser och övriga forum som erbjuds och man blir kontinuerligt uppdaterad med den senaste informationen från branschen.

Man har åtkomst till Swedish Rentals tjänster PSI-Guide samt SRA-kod med möjlighet att redigera information kring egna produkter. Möjligheten finns att gå in och stödja gemensamma utvecklings- och utbildningsinsatser och vara med i arbetet att påverka remisser utifrån gemenskapen uthyrare och leverantör.

Som partner bidrar man med kunskap och engagemang, samt tillhandahåller miljö- och säkerhetsinformation för sina produkter till Swedish Rentals olika tjänster.

Är ni leverantör till branschen och  intresserad av att bli partner?

Så här går det till:

Fyll i partneransökan och skicka det till info@swedishrental.se. Då styrelsen bekräftat er ansökan vid kommande styrelsemöte tar kansliet kontakt med er för vidare information. Självklart går det bra att kontakta kansliet under tiden om ni har några frågor.

Välkommen som leverantörspartner till Swedish Rental!