Om Rental

Många tänker spontant ”maskinuthyrning ” när man talar om rental.
Men när du som kund väljer ett av våra medlemsföretag får du tillgång till så mycket mer. 

Förutom den omfattande produkt- och branschkunskap bolagen besitter, som sammantaget bidrar till att göra kundens hantering av utrustningen lättare, säkrare och mer effektiv, erbjuder man även tjänster som till exempel korrekta och säkrade utbildningar, etableringsservice, transportservice m.m.

Detta som ett komplement till en nyservad och uppdaterad maskinpark som följer branschen riktlinjer och gällande lagstiftning.

Varför ska man då välja att hyra istället för att köpa in sin egen maskinpark?

1. Ekonomi
Det är mer kostnadseffektivt att inte äga sin egen maskinpark.
Att äga innebär att stora mängder kapital blir låst i en dyr maskinpark, det slukar resurser och är dålig företagsekonomi . Man får en maskinpark som under långa tider kan stå outnyttjad beroende på projekt. Avvägningen hyra/köpa är naturligtvis olika för olika maskiner men för de allra flesta är det mer lönsamt att bara betala för den tiden man använder utrustningen.

2. Rätt produkt till aktuell arbetsuppgift
Genom att hyra får du tillgång till effektiva och moderna maskiner exakt när du  behöver dem.
Rentalbolagen har dessutom väl uppdaterade kunskaper om gällande regelverk och du kan vara trygg i att få tillgång till maskiner och utrustning som uppfyller gällande normer vad gäller teknik, miljö och säkerhet.

3. Service
Rentalbolagen erbjuder dessutom serviceåtaganden gentemot kunden som exempelvis kan innebära att snabbt ställa en ny maskin till kundens förfogande om den som används går sönder. Om en maskin man äger blir obrukbar kan det kosta stora summor. Allt från hantverkarens timpeng till andra tidsförluster då resten av byggandet kanske står still till dess att man har löst problemet. Hyr man så löser rentalbolaget problemet snabbt genom att få fram en ersättningsmaskin.

4. Miljö och cirkulär ekonomi
Den som väljer att hyra maskiner får bättre miljöprestanda i sin verksamhet. Rentalföretag kan bidra till en större effektivitet för kunden genom att föreslå den maskin som är bäst lämpad för uppgiften och som svarar upp mot exempelvis ställda arbetsmiljökrav, säkerhetskrav och andra miljökrav.
Sett ur ett miljöperspektiv bidrar rentalbranschen per automatik till bättre nyttjande av de ändliga resurserna. Genom att rentalbolagen strävar efter att varje maskin har så hög beläggningsgrad som möjligt blir konsekvensen ett mer effektivt nyttjande av maskinparken. På så sätt bidrar rental till ett mer hållbart samhälle.