Föreningen

2022-01-05
Efter sammanslagningen av Swedish Rental Association och Hyreskedjan har Swedish Rental Service AB bytt namn till Rentalföretagen Service AB. Tillsvidare hittar du samlad information om stadgar, styrelse samt medlems- och partnerskap via länken nedan.
Läs mer om Rentalföretagen här

Swedish Rental Association är branschorganistionen för rentalföretag. Swedish Rental Association har ett helägt dotterbolag, Swedish Rental Service AB som erbjuder till tjänster till medlems- och partnerföretag.

Stadgar

Hämta Swedish Rentals stadgar här

Föreningsstyrelsen

Föreningsstyrelsen fastställer övergripande inriktning som sedan servicebolaget verkställer genom strategisk planering, uppföljning av möten, och initiering av nya frågor i arbetsgrupperna/utskotten.

Swedish Rental Associations styrelse består av följande personer:

Ordförande
Johan Svedlund, Skanska Rental AB

Ledamöter
Lars-Göran Olsson, Lambertsson Sverige AB
Leif Bergström, Cramo AB
Mathias Boström, Ramirent AB
Nina Flood, Temporary Space Nordics AB
Robin Byron, EXAB Etableringsexperten Sverige AB
Wilhelm Törnkvist, Byggmaskiner-Gruppen Sverige AB

Suppleanter
Kaj Avrin, Skanska Rental AB
Magnus Jakobsson, Wangeskog Hyrcenter AB (adj.)

Adjungerad
Bodel Blom, Byggutrustning Luleå AB

Valnämnd
Magnus Jaasund, Herok Rental AB
Mikael Öberg, Wangeskog Hyrcenter AB
Roger Bengtsson, Ramirent AB