Föreningen

Swedish Rental Association är branschorganistionen för rentalföretag. Swedish Rental Association har ett helägt dotterbolag, Swedish Rental Service AB som erbjuder till tjänster till medlems- och partnerföretag.

Stadgar

Swedish Rental stadgar

Föreningsstyrelsen

Föreningsstyrelsen fastställer övergripande inriktning som sedan servicebolaget verkställer genom strategisk planering, uppföljning av möten, och initiering av nya frågor i arbetsgrupperna/utskotten.

Swedish Rental Associations styrelse består av följande personer:

Ordförande
Johan Svedlund, Skanska Rental AB

Ledamöter
Lars-Göran Olsson, Lambertsson Sverige AB
Leif Bergström, Cramo AB
Mathias Boström, Ramirent AB
Nina Flood, Temporary Space Nordics AB
Robin Byron, EXAB Etableringsexperten Sverige AB
Wilhelm Törnkvist, Byggmaskiner-Gruppen Sverige AB

Suppleanter
Göran Andersson, Wangeskog Hyrcenter AB
Kaj Avrin, Skanska Rental AB

Adjungerad
Bodel Blom, Byggutrustning Luleå AB

Valnämnd
Magnus Jaasund, Herok Rental AB
Mikael Öberg, Wangeskog Hyrcenter AB
Roger Bengtsson, Ramirent AB