Föreningen

 

Swedish Rental Association är branschorganistionen för rentalföretag. Swedish Rental Association har ett helägt dotterbolag, Swedish Rental Service AB som erbjuder till tjänster till medlems- och partnerföretag.

Stadgar
Swedish Rental stadgar

Föreningsstyrelsen
Föreningsstyrelsen fastställer övergripande inriktning som sedan servicebolaget verkställer genom strategisk planering, uppföljning av möten, och initiering av nya frågor i arbetsgrupperna/utskotten.

Swedish Rental Associations styrelse består av följande personer:

Ordförande
Johan Svedlund, Skanska Rental AB

Ledamöter
Johan Thuresson, Arento AB
Bodel Blom, Byggutrustning Luleå AB
Håkan Sönnergren, Cramo AB
Martin Lindström, Lambertsson Sverige AB
Mathias Boström, Ramirent AB
Nina Flood, Temporary Space Nordics AB
Anna-Lena Norlander, Stavdal AB

Föreningsrevisor
Bertil Börjeson, Ramirent AB

Valberedningen
Tommy Åkesson, Cramo AB
Roger Bengtsson, Ramirent AB
Kenneth Edvardsson, Skanska Rental AB