2021

EXTRASTÄMMA 2021

Missa inte Swedish Rentals extrastämma den 27 maj. Inbjudan skickas ut inom kort.

ÅRSSTÄMMA 2021

Årets ordinarie stämma ägde rum den 22 april med deltagare från 14 representanter från Swedish Rentals medlemsföretag. 

Den 22 april 2021 hölls Swedish Rental Associations (SRAs) ordinarie stämma. Mötet inleddes med en kort rapport om allvarliga konsekvenser till följd av ny information från ID06, samt en repetition och uppdatering om det senaste från samordningsarbetet med Hyreskedjan. Därefter inleddes den formella årsstämman.

De ordinarie punkterna på dagordningen gick ovanligt snabbt då de utsända handlingarna betraktades som föredragna. Därefter var det dags för denna stämmas viktigaste frågor, nämligen ett flertal beslut inför ett samgående med Hyreskedjan med syfte att stifta Rentalföretagen och därefter upplösa SRA. Stämman fastställde enhälligt samtliga beslut som styrelsen hade föreslagit avseende samgåendet.

En sammanfattning av de viktigaste punkterna från årsstämman har även skickats ut per e-post till medlemsföretagen.

Vad händer nu?
Den 27 maj välkomnas medlemsföretagen i SRA, som då har bekräftat sitt medlemskap i Rentalföretagen, att delta på den stiftande stämman där beslut ska fastställas bl. a. om stadgar, styrelse, valberedning med dess instruktion samt budget för Rentalföretagen.

Inför den 27 maj ska samtliga medlemsföretag i SRA bekräfta en överföring av sitt medlemskap till Rentalföretagen.

RENTALDAGEN DEN 2 APRIL 2020 FLYTTAS TILL VÅREN 2022

Boka redan nu in det nya datumet för Rentaldagen den 12 maj 2022 i Båstad på Hotell Skansen. Det kommer vara samma upplägg som tidigare år med lärorika föreläsningar och diskussioner, minimässa med leverantörer och årsstämma för föreningen.

Mer information kommer snart.