2021

RENTALFÖRETAGENS HÖSTMÖTE 14 OKTOBER 2021

Den 14 oktober 2021 träffades uthyrare och leverantörer i Norrköping för Rentalföretagens första medlemsmöte. Konferensen bjöd på intressanta diskussioner om framtidsvision, hållbarhet och kommunikation och avslutades med en gripande inspirationsföreläsning av Pär Johansson från Glada Hudik-teatern.

Årets höstmöte, som även var Rentalföretagens första fysiska medlemsmöte, gick av stapeln den 14 oktober i Norrköping på Elite Grand Hotel. Vi vill tacka alla medlemmar, partners samt föreläsare som bidrog till ett högt engagemang och mycket intressanta diskussioner.

Läs mer om höstmötet här


SWEDISH RENTALS EXTRASTÄMMA 27 MAJ 2021

Swedish Rentals extrastämma ägde rum den 27 maj. Stämman hölls i anslutning till Rentalföretagens första stiftande stämma.

På extrastämman fastställdes beslut om bl. a. stadgar, styrelse, valberedning med dess instruktion samt budget för Rentalföretagen.


SWEDISH RENTALS STÄMMA 22 APRIL 2021

Årets ordinarie stämma ägde rum den 22 april med deltagare från 14 representanter från Swedish Rentals medlemsföretag.

Den 22 april 2021 hölls Swedish Rental Associations (SRAs) ordinarie stämma. Mötet inleddes med en kort rapport om allvarliga konsekvenser till följd av ny information från ID06, samt en repetition och uppdatering om det senaste från samordningsarbetet med Hyreskedjan. Därefter inleddes den formella årsstämman.

De ordinarie punkterna på dagordningen gick ovanligt snabbt då de utsända handlingarna betraktades som föredragna. Därefter var det dags för denna stämmas viktigaste frågor, nämligen ett flertal beslut inför ett samgående med Hyreskedjan med syfte att stifta Rentalföretagen och därefter upplösa SRA. Stämman fastställde enhälligt samtliga beslut som styrelsen hade föreslagit avseende samgåendet.

En sammanfattning av de viktigaste punkterna från årsstämman har även skickats ut per e-post till medlemsföretagen.