2019

ÅRSTÄMMA & VÅRMÖTE 2019

Vårmötet 2019 hölls den 23 maj på Hotel Clarion Skanstull, Stockholm.

Årsstämma
Inledningsvis hölls separata årsstämmor för Hyreskedjan och Swedish Rental.
Swedish Rental valde Johan Svedlund till ordförande samt övrig styrelse valdes enligt nedan. Stämman fastställde även resultat- och balansräkningen per den 31 december 2018. Efter respektive årsstämma samlades SR, Hyreskedjans samt partners för gemensamt möte med tema Swedish Rental Allmänna Hyresvillkor SRAH 19.

Nollvision avseende vibrationer är målet