2018

Möten 2018

Årsstämma/vårmöte

Vårmötet 2018 hölls den 12 april söder om Stockholm på Hotell Prince Philip.

Årsstämma
Nytt för i år var att vi la vårt möte tillsammans med Hyreskedjan, men inledningsvis hölls separata årsstämmor.
Swedish Rental valde bland annat Johan Svedlund till interimistisk ordförande (då Mikael Öberg tillfälligt har förhinder) samt övrig styrelse omvaldes.
Bodel Blom valdes som adjungerad för SME utskottet och representant från Hyreskedjans styrelse.
Stämman fastställde även resultat- och balansräkningen per den 31 december 2017.

Efter respektive årsstämma samlades SR, Hyreskedjans samt partners för gemensamt möte.

GDPR för hyresbranschen
Bodel Blom (ordförande Hyreskedjan) gick igenom den kommande nya dataskyddslagen- GDPR och vad den innebär för hyresföretagen. Bodel har tillsammans med Mikael Öberg (SR) samt Helena Larsson (Hyreskedjan) skapat en informationsbank för medlemsföretag som kommer att publiceras på Swedish Rentals hemsida.

Uthyrning av registrerade fordon
Magnus Jaasund (Hyreskedjan) informerade kring de lagar och regler som gäller vid transport samt uthyrning av registrerade fordon.

ID06 
De kommande nya reglerna gällande ID06 diskuterades. Många frågetecken och vissa oro uttrycktes bland hyresbolagen kring otydligheterna med de nya reglerna och hur detta kommer att påverka uthyrningsbranschen.

Verksamhetsinformation Swedish Rental
Leena Haabma Hintze (kanslichef SR) tillsammans med Jenny Forssell och Isabelle Iglesias Lindberg från SR kansli gick sen igenom SR verksamhet, arbetsordning, visioner och mål.
Jenny gav en presentation kring tjänsterna SRA-kod och PSI-guiden.

Starkare tillsammans
Vidare följde gruppdiskussioner där samarbetet mellan Swedish Rental och Hyreskedjan avhandlades.
Generellt väldigt positiva återkopplingar hur vi tillsammans kan utveckla Rentalbranschen, samarbetet mellan föreningarna, utmaningar samt möjligheter.

”Kunden har alltid fel och kundvård suger”
Mötesdagen avslutades med en fartfylld föreläsning av Hasse Olsson och efter den följde en härlig middag med trevlig stämning och många skratt.

Rentaldagen 2018

Plats: Hotell Gothia Towers

Datum: 29 november 2018

Tema: Vibrationsskador

Med 150 engagerade deltagare på plats (största Rentalmötet i Sverige genom tiderna) i en härlig blandning av uthyrare och leverantörer/partners från både stora och små företag runt om i hela Sverige, hälsade Swedish Rental och Hyreskedjan välkomna till ett Göteborg som för dagen bjöd på isande vindar och ihållande regn. ”En helt vanlig dag i Göteborg” konstaterade SR’s ordförande Mikael Öberg (själv boende i Göteborg), då han tillsammans med Bodel Blom, ordförande för Hyreskedjan, samt Leena Haabma Hintze, kansliansvarig Swedish Rental, inledde mötet.

De informerade om det arbete som pågår kring en eventuell sammanslagning av föreningarna och välkomnade medlemsföretag som vill ha besök av föreningarna för att diskutera och ventilera sina frågeställningar.

Mikael gick igenom marknadsutsikter inom Rentalbranschen och vad olika prognoser spår inför kommande dämpning av den högkonjunktur som nu nått sin kulmen och Leena kompletterade med Rentalbranschens storlek och utveckling.

Utställning

Under hela dagen hade vi möjlighet att träffa flera av våra leverantörspartners som ställde ut i den minimässa som arrangerades i samband med mötet.

Vibbrationsföreläsningar

Catharina Nordander, docent och läkare vid Lunds Universitetssjukhus berättade om hur vibrationer kan påverka kroppen och vilka skador det ger. Vid insatsvärdet från 100 vibrationspoäng har arbetsgivaren en skyldighet att vidta åtgärder om medarbetaren överskrider det, gränsvärdet 400 poäng som aldrig får överskridas samt att vi bara får utsättas för vibrationer till ett värde av 16 poäng per dag, om kroppen inte ska ta skada alls. Catharina berättade även om hur dessa ofta bestående skador förändrar människors liv. Det gäller inte bara rent smärtmässigt utan även att tvingas byta arbete, att inte klara av vardagliga ting som att knäppa en knapp, knyta en sko eller bära sina barn/barnbarn.

Nästa föredragshållare var Hans Lindell, forskare vid statliga institutet RISE som jobbar på uppdrag av näringsliv, akademi och offentlig sektor. I Hans föredrag fick vi lära oss om historiken kring vibrationer, hur mätningarna av vibrationer går till samt skillnaderna mellan beräknade och faktiska vibrationen i maskiner. Hans gick även igenom vilka produktionstekniska förbättringar som enkelt kan göras på dagens maskiner för att kraftigt minska vibrationerna. Hans arbetar för att få ett tillägg till den befintliga standarden för att fånga in alla sorts vibrationer som förekommer i maskinerna, även de högfrekventa.

Byggindustrin

Efter lunch och besök i utställningen togs scenen över av representanter från byggsidan.

Lars-Erik Jonasson från Sveriges Byggindustrier (BI) berättade om hur allvarligt byggindustrin ser på problemen med skador från vibrerande maskiner. BI och Byggnads är eniga när det gäller att minska arbetsskadorna och riskerna på jobbet. BI har även tagit initiativ internt för ett ökat fokus på vibrationer och aktuella konsekvenser för medarbetarna. Ett samarbete har nu startat mellan BI och SRA/Hyreskedjan samt övriga intressenter inom vibrationer.

Rentaldagen hade även besök av byggentreprenörer, Kristina Lundqvist från Implenia Sverige och Linda Dahlin från Borrhåltagning i Göteborg. Här fick vi byggbranschens viktiga tips och inlägg på hur vi inom rental kan bistå deras medarbetare. Rental och bygg måste tillsammans informera användarna/medarbetarna om riskerna samt försöka påverka de slentrianmässiga val av maskiner som görs. Välj alltid den maskin/metod som tillför minst vibrationer!

PSI

Jenny Forsell från SR presenterade hur PSI Personlig säkerhetsintroduktion är uppbyggd, kan utnyttjas och på vilket sätt branschen ska nå sina kunder med informationen. Förslag lyftes på att förtydliga vibrationsvärdena genom symboler.

Paneldiskussion

I paneldebatten fanns engagerade representerar från alla led och det blev en bra och produktiv diskussion.

Ur diskussionen :

  • skulle det vara möjligt att märka upp maskinerna med någon typ av dekal?
  • att lågvibrerande maskiner ger sämre effektivitet är en myt
  • kan man använda sig av en mätare likt den på kärnkraftverk som mäter daglig strålning, för att mäta hur mycket vibrationer en arbetare får i sig varje dag?
  • hur arbetar Arbetsmiljöverket kring frågan?
  • varför går produktutvecklingen så långsamt vad gäller vibration?
  • hur duktiga är vi som uthyrare på att informera våra kunder kring riskerna?
  • hur ser Byggnads på det här med vibrationer?

Slutsatser

Dagen knöts samman med slutsatsen att alla vi intressenter behöver agera tillsammans, tillverkare av maskiner, uthyrare/rental och byggföretagen.

SRs ordförande föreslog att direkt gå med i RISE Vibbcentrum. Vidare ett arbetsupplägg för att vibrations-screena de mest frekventa maskinerna som information till medlemsföretagen. Förhoppningen är att leverantörerna själva ser värdet av att objektivt testa sina maskiner. En tredjeparts utvärdering ger en likvärdig jämförelse som branschen kan använda sig av vid information till användarna.

Flertalet deltagare bekräftade under dagen att de fått sig en riktig ”aha-upplevelse” och tankeställare att ta med hem och fundera över åtgärder.

Avslutning

Avslutningsvis fick vi en spännande föreläsning av den internationella fotbollsdomaren Jonas Eriksson, som tog oss med bakom kulisserna på livet som proffsdomare.
Jonas berättade om det nära samarbete som krävs i domargruppen, den självkritik som behövs för att ständigt förbättra sig samt den vänskap och tillit som alltid finns där. De många personligheter som korsats hans väg som Cristiano Ronaldo och Zlatan och vad dessa har betytt för honom i hans personliga utveckling som ledare/domare.

Vi fick även inblick i de hårda testerna och gedigna arbete som krävs för att leverera på den absoluta toppen som internationell domare.

Kvällen avslutades med underbar mat och härligt umgänge.

Vi vill än en gång tacka alla som deltog för det fina engagemanget under dagen och ser redan fram emot nästa tillfälle!

Presentationer

Marknadsutsikter Rental – Mikael Öberg/Leena Haabma Hintze

Vibrationsskador, vad är det och vad kan man göra åt dem? -Catarina Nordander

Noll vibrationsskador, teknik-Hans Lindell