2017

Rentaldagen 2017 Göteborg 15 november-
Framtidsbilder från Västkusten

Vi vill börja med att tacka alla deltagare för en härlig Rentaldag i Göteborg den 15 november. En stor uppslutning av partners och medlemmar samlades i årets värdstad Göteborg som dagen till ära bjöd på solsken.

Dagen startade hos Sernekes projekt Karlastaden, 32000 kvm, ”en stad i staden”, som kommer krönas av det spektakulära Karlatornet (Skyskrapa 240 m).

Vi fick guidade visningar både i visningslokalen samt ute på arbetsplatsen där pålningen för Karlatornet pågick för fullt. De första lokalerna beräknas vara klara 2021. Vi tackar Ulrika Sandford, Sernekes Marknads- och Kommunikationsansvarige, Christer Klint, Affärs- och projektutvecklingschef på Karlastadens Utveckling AB och Magnus Eckert, Projektchef på Serneke Anläggning för visningen och ser fram emot att följa projektet framöver.

Dagens konferens fortsatte på hotell Riverton med lunch och sen var det dags för Swedish Rental’s ordförande Mikael Öberg att presentera den aktuella marknadsstatistiken för oss inom Rental.

Efter Mikael tog Gunilla Grahns Hinnfors vid. Gunilla ansvarar för stadsutvecklingsfrågor på Väst Svenska Handelskammaren och är bostadspolitisk talesperson. Gunilla gav oss en spännande inblick i Västsveriges kommande utveckling med sin presentation ”1000 miljoner skall investeras i Västsverige” och pratade bland annat om Göteborgs kommande jubileum 2021, infrastrukturutveckling såsom Sveriges första linbana integrerad i lokaltrafiken samt kommande byggnadsprojekt för Västsverige.

Näst på tur var Niklas Wahlberg, VD för Lindholmen Science park.

Lindholmen Science Park erbjuder en neutral utvecklingsmiljö där aktörer från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans kan driva stora forsknings- och utvecklingsprojekt där idag 350 bolag huserar. Vi fick följa Lindholmens historia med bland annat Madonnas framträdanden på 80’talet till dagens roll. Är detta kanske Sveriges kommande Silicon Valley? En inblick i pågående projekt så som Volvos självkörande bilar och ”Electric city” den ultramoderna busslinjen 55 som drivs av förnyelsebar el sen 2015. (den buss som även EU-mötets delegater fick testa under fredagen!)

Joakim Levin, en av huvudägarna i svenska Nudie Jeans gav oss insikt i en bransch långt ifrån vår egen men ändå nära.

Vi fick ta del av Nudies spännande framgångsresa där de vågat välja sin egen väg inom bland annat återanvändning och socialt ansvar i sin produktion i en ”prisjagande” konsumtionsdriven bransch. Joakim sådde ett frö hos många av oss och diskussionerna var många kring hur vi som Rentalindustri kan särskilja oss och vilka vägskäl som finns framöver.

Avslutningsvis gav Isabelle Iglesias Lindberg oss en tjuvkik på den kommande grafiska profilen och nya hemsidan Swedish Rental står inför i början av 2018.

Vi avslutade kvällen tillsammans på M/S Carl Michael Bellman med musikquiz, middag och trubadur.

Än en gång tack för ett fantastiskt rentaldygn, vi ses snart igen!

Karlastaden

Västsvenskahandelskammaren

Nudiejeans

Göteborg 2021

Lindholmen

Årstämma 2017

1 juni 2017 – Stockholm , med seminarium om vibrationer

Swedish Rentals vårmöte ägde rum torsdagen den 1 juni 2017. Deltagare från både medlemsföretag och leverantörspartners samlades på Swedish Rentals kansli, i Näringspunktens lokaler i Stockholm.

Mötet inleddes efter lunch med den formella årsstämman i SRA, Swedish Rental Association, som innehöll bland annat genomgång av årsredovsning, val av styrelse och andra förtroendeposter.

Därefter skedde en kort genomgång av aktuella branschfrågor, rapporeter från arbetsgrupper och projekt av Leena Haabma Hintze, kansliansvarig för Swedish Rental. Det bjöds också på en presenation om konjunktur- och marknadsläge, av Mikael Öberg, Swedish Rentals ordförande.

Största delen av vårmötet ägnades åt ett seminarium om vibrationer, som genomfördes i samarbete med sakkunniga inom arbetsmiljö, teknik- och läkarvetenskap. Seminariet inleddes med föredrag av Karl-Henrik Björk, Skanska Sverige; Catarina Nordander, Lunds universitetssjukhus och Hans Lindell, Swerea IVF som delade med sig av kunskap och gav uppslag till förändringar. Därefter genomfördes en workshop där deltagare från uthyrare och leverantörer höll en diskussion och gav många viktiga reflektioner kring rentalbranschens ansvar och möjligheter.

Swerea